Vele bouwprojecten volgens het Fairhomes-concept samen met Mooiland

De bouw van 58 woningen in Cuijk, een appartementencomplex in Mill, 23 appartementen en 13 nultredenwoningen in Berghem, en een design & build-opgave van kleinschalige woningbouw in Overlangel. Het is een greep uit de vele projecten die woningcorporatie Mooiland al aan ons toevertrouwde. Het realiseren van betaalbare en kwalitatief goede huisvesting voor de doelgroep: dat is de missie van Mooiland en dus die van Van der Heijden bouw en ontwikkeling. Een missie die we invulling geven met ons Fairhomes-concept. Belangrijk zijn onze doordachte ontwerpen en flexibele plattegronden. Door slim samen te werken in de bouwketen verkorten we de doorlooptijden en verhogen we de efficiency. Met als gevolg een lagere kostprijs voor Mooiland. Ook onze expertise op het gebied van duurzaamheid komt goed van pas. Hierdoor weten we de beheerkosten voor de opdrachtgever laag te houden en hebben huurders het voordeel van een lagere energierekening.

Frans Schouten, teammanager Uitvoering Projecten bij Mooiland

Duurzaam en doelmatig bouwen, daar draait het om bij Mooiland. De corporatie wil haar doelgroep maximale kwaliteit bieden tegen een betaalbare huurprijs. Een opgave die past bij Van der Heijden bouw en ontwikkeling. Zoals de bouw van 23 appartementen en 13 nultredenwoningen in Berghem, 58 woningen in Cuijk, een appartementencomplex in Mill en een kleinschalig woningbouwproject in Overlangel. Frans Schouten, teammanager Uitvoering Projecten bij Mooiland, aan het woord over zijn ervaringen met Van der Heijden bouw en ontwikkeling.

De juiste partners kiezen

“Bij de ontwikkeling en bouw van vastgoed leggen wij de verantwoordelijkheid zo veel mogelijk bij marktpartijen”, aldus Frans Schouten. “Je kunt wel alles zelf gaan ontwerpen en bedenken, maar bouwen is nu eenmaal niet onze kerntaak. Niet voor niets werken we steeds vaker samen op basis van Design & Build. Je hebt dan wel partners nodig die verantwoordelijkheid nemen, consistent zijn en transparant werken. Je maakt afspraken met elkaar en binnen die kaders moet het gebeuren. Bij Van der Heijden bouw en ontwikkeling kan ik daarvan op aan.”

Afspraak is afspraak

Frans Schouten is van het type ‘afspraak is afspraak’. “In Van der Heijden bouw en ontwikkeling herken ik die houding ook. Discussies zijn er hooguit in het begin, daarna niet meer. Zeker in de beginfase, wanneer je een project samen uitknobbelt, kan het er weleens stevig aan toe gaan. Zonder wrijving geen glans! Maar je weet: als de afspraken gemaakt zijn, dan gaat iedereen ervoor.”

Snelle bouw

Hoe kunnen we onze maatschappelijke opgave zo goed en efficiënt mogelijk vervullen? “Die vraag stellen we ons continu”, zegt Fans Schouten. “We willen producten van goede kwaliteit en processen die doelmatig verlopen. Bij Van der Heijden bouw en ontwikkeling verliep de realisatie altijd al snel, maar ik merk dat de doorlooptijden de laatste jaren zelfs nog korter zijn geworden. Dat heeft te maken met beter denkwerk vooraf, en het feit dat onderaannemers beter bij de les worden gehouden. Met als resultaat een nog kortere uitvoeringsperiode. Heel gunstig, want in de realisatiefase spelen altijd de weersomstandigheden mee. Als corporatie willen wij onze woningen zo snel mogelijk kunnen verhuren. Een snelle bouw is in dat opzicht heel waardevol.”

Energiedoelstellingen

Tot slot heeft Frans Schouten nog een tip. “De nazorg is goed, maar de communicatie hierover kan beter. Soms is iets al lang afgewikkeld of opgelost, maar zijn wij daarvan niet op de hoogte.” Voor de toekomst ziet hij nog volop mogelijkheden. Zo kijkt hij ernaar uit om samen invulling te geven aan de energiedoelstellingen. “De voorraad fossiele brandstoffen is bijna uitgeput en mensen komen steeds vaker in de problemen met de woonlasten. Als woningcorporatie moeten we hiermee aan de slag. Liefst samen met partijen die vooroplopen op dit vlak, zoals Van der Heijden bouw en ontwikkeling.”


De voordelen van Fairhomes

Totaaloplossing

Onderzoek + investering
+ ontwikkeling + bouw + beheer.

Korte bouwtijd

60 dagen.
Efficiënt werken zit in ons DNA.

Minimale kosten

Conceptueel bouwen
bespaart kosten.

Duurzaam

Nul-op-de-meter
of een EPC van 0.

Afspraak inplannen