Voor gemeenten, corporaties en beleggers.

Het verbeteren van de leefbaarheid, het creëren van duurzame buurten en een goede invulling van de volkshuisvestelijke opgave: samen met gemeenten en corporaties creëren we meerwaarde. Met een stabiel rendement voor beleggers.

Welk rendement heeft u voor ogen?

Samen bespreken we de mogelijkheden.

Ik wil een afspraak maken


De voordelen van Fairhomes

Totaaloplossing

Onderzoek + investering
+ ontwikkeling + bouw + beheer.

Korte bouwtijd

60 dagen.
Efficiënt werken zit in ons DNA.

Minimale kosten

Conceptueel bouwen
bespaart kosten.

Duurzaam

Nul-op-de-meter
of een EPC van 0.