16-012_170614_RENDERING_SITUATIE

energieneutrale levensloopbestendige woningen woningcorporatie

Energeineutrale woningen woningcorporatie Fairhomes


De voordelen van Fairhomes

Totaaloplossing

Onderzoek + investering
+ ontwikkeling + bouw + beheer.

Korte bouwtijd

60 dagen.
Efficiënt werken zit in ons DNA.

Minimale kosten

Conceptueel bouwen
bespaart kosten.

Duurzaam

Nul-op-de-meter
of een EPC van 0.