Nog onvoldoende bouwvergunningen verleend.

De stijging van het aantal bouwvergunningen is niet voldoende om het woningtekort weg te werken. Het hoogtepunt in het woningtekort schuift verder op naar 2019 door onvoldoende bouwproductie. Aldus een analyse van Capital Value.

Het aantal verleende bouwvergunningen is in het eerste half jaar sterk toegenomen ten opzichte van 2016. Volgens het CBS zijn er dit jaar al 31.608 bouwvergunningen verleend. Vergeleken met het eerste half jaar van 2016 is dit een toename van circa 34 procent. Als deze positieve trend zich doorzet, betekent dit dat er dit jaar voor het eerst sinds 2010 meer dan 60.000 bouwvergunningen zullen worden verleend. Dit aantal is echter nog steeds niet voldoende om het woningtekort terug te dringen.

De productie van nieuwbouwwoningen blijft al een aantal jaren achter bij de groei van het aantal huishoudens. Ondanks de verwachte stijging van het aantal bouwvergunningen naar meer dan 60.000 in 2017, worden er in 2017 en 2018 nog steeds onvoldoende woningen bijgebouwd. Om de tekorten in te lopen zijn op jaarbasis circa 80.000 tot 90.000 nieuwbouwwoningen nodig. Begin dit jaar bleek uit onderzoek dat het woningtekort in 2018 een hoogtepunt zou bereiken. Op basis van de huidige cijfers zal het woningtekort pas na 2019 afnemen, mits de bouwproductie verder toeneemt. Hierdoor zal de druk op de koop- en huurwoningmarkt voorlopig voortduren.

De Nederlandse bevolking blijft de komende jaren sterk groeien. De verwachting voor de komende tien jaar is een groei van circa 700.000 inwoners. Daarnaast zal het aantal huishoudens de komende tien jaar met circa 450.000 toenemen. Dit komt met name door de sterke toename van het aantal een- en tweepersoonshuishoudens. In de periode tot 2022 groeit het aantal huishoudens van 75 jaar en ouder met 180.000.

Het statistisch woningtekort bedroeg begin 2017 naar schatting 178.000 woningen en op de piek in 2019 wordt dit geraamd op meer dan 200.000 woningen. De tekorten zijn het grootste in de COROP-regio’s Groot-Amsterdam (6 procent) en Utrecht (4 procent). In geen enkele regio is sprake van krimp van het aantal huishoudens.

Volgens Capital Value investeerden beleggers in de eerste zes maanden van 2017 in de bouw van al ruim 9.900 huurwoningen. Het zijn met name Nederlandse institutionele beleggers (pensioenfondsen) die investeren in nieuwbouw. Naar verwachting zal deze groep dit jaar 40 procent meer investeren ten opzichte van 2016. Huidige transacties laten zien dat beleggers steeds vaker investeren in grotere projecten. Kees van Harten, directeur Capital Value: ‘Het is positief dat Nederlandse beleggers een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het terugdringen van de tekorten. Zij investeren met name in huurwoningen in het middeldure segment. Wel zien wij nog steeds een tekort aan projecten, waardoor niet al het geld van de pensioenfondsen geïnvesteerd kan worden.’