Het niet creëren van gemêleerde wijken

Gemêleerde wijken, daar waar er een goede balans is tussen het aantal sociale huur, middeldure huur en verschillende type koop woningen. Die samen een wijk vormen. Verschillende doelgroepen en inkomenniveaus die bij elkaar wonen. Een gewenste situatie. Maar hoe realistisch is die uitvoering hiervan nu precies? Welke partij heeft welke rol en is daar iedere vorm van woningbouw mogelijk? Hoe komen al deze partijen bij elkaar? Vragen waar Fairhomes antwoord op heeft en invulling aan geeft.


Publicatiedatum: 20 januari 2017 / Redactie DFT
Bron: www.telegraaf.nl/dft


‘Laagste inkomens bij elkaar’

De helft van de corporatiebestuurders maakt zich zorgen over het passend toewijzen van sociale huurwoningen. Zij vrezen dat daarmee de laagste inkomens bij elkaar komen te wonen.

Dat blijkt uit een online enquête van koepelorganisatie Aedes waaraan 126 bestuurders deelnamen. Passend toewijzen maakt het moeilijker om wijken met veel goedkope huurwoningen gemengd te houden, waarschuwen zij. ‘Op termijn komen huishoudens met de laagste inkomens vooral bij elkaar te wonen, met de daarbij horende risico’s voor leefbaarheid’.

Sinds 2016 zijn woningcorporaties verplicht sociale huurwoningen passend toe te wijzen, wat inhoudt dat de woning alleen mag toekomen aan woningzoekenden met een bepaald maximum inkomen. Voor 2017 geldt dat corporaties ten minste 80% van de vrijgekomen sociale huurwoningen moeten toewijzen aan huishoudens met een jaarinkomen onder de €36.165.

Naast de vrees voor wijken met alleen lagere inkomens, zien corporaties ook dat passend toewijzen energiebesparende maatregelen in goedkopere woningen belemmert. Daarmee stijgt de huur waardoor lagere inkomensgroepen buiten de boot zouden vallen. Dit zou volgens de bestuurders kunnen worden opgelost door bij het toewijzen naar inkomen én woonlasten te kijken. Met energiebesparende maatregelen wordt de energierekening immers lager.

Overigens geldt voor 45% van de corporatiebestuurders dat zij het energiezuiniger maken van woningen als prioriteit zien in 2017. In 2016 was dat nog 38%.

 


www.fair-homes.nl/bouwprojecten


De voordelen van Fairhomes

Totaaloplossing

Onderzoek + investering
+ ontwikkeling + bouw + beheer.

Korte bouwtijd

60 dagen.
Efficiënt werken zit in ons DNA.

Minimale kosten

Conceptueel bouwen
bespaart kosten.

Duurzaam

Nul-op-de-meter
of een EPC van 0.

Afspraak inplannen