Gemeenten hebben moeite met verleiden van scheefwoners

Om de zogenaamde scheefwoners te verleiden om naar een andere woning te verhuizen en daarmee plaats te maken voor andere woningzoekenden (die wel recht hebben op een sociale huurwoning) is nog niet zo gemakkelijk zegt de Wethouder. Voor die mensen moet er genoeg aanbod zijn in de middeldure huur of goedkope koop.

Gemeente Laarbeek mist nog 1570 woningen, bestemt voor mensen met een inkomen onder de 36.000 euro. 20 procent van het huidige aanbod van de sociale voorraad wordt bewoond door scheefwoners. Wethouder Frans van Zeeland erkent dat het een uitdaging is om deze mensen te verleiden naar een middeldure huurwoning. Daarvoor moet dan wel eerst voldoende aanbod zijn. Deze nieuwbouw zal vooral in de Aarle-Rixtel en Lieshout moeten plaatsvinden.


Publicatiedatum: 05 april 2017 / Mieke Bon
Bron: ED.nl


Woonvisie: Laarbeek groeit nog en moet flink bouwen

LAARBEEK – Er dreigt een groot tekort aan sociale huurwoningen in Laarbeek. De gemeente denkt dat netto 170 extra huizen gebouwd moeten worden, bovenop aanpassing van de bestaande huizenvoorraad. Dat blijkt uit de nieuwe Woonvisie, het document waarmee het beleid op woongebied voor de komende jaren wordt vastgelegd.

Groeien

Laarbeek zal volgens de prognoses tot 2030 met 368 mensen groeien naar 22.170 inwoners, maar vergrijst wel iets meer dan gemiddeld. Met minder gezinnen en veel meer eenpersoonshuishoudens (1051) komen er naar schatting 980 huishoudens bij, die allemaal moeten wonen.

Huishoudens met een inkomen onder de 36.000 euro, komen in aanmerking voor sociale huur. In Laarbeek zijn dat er ongeveer 3650, terwijl er maar 2600 huizen beschikbaar zijn. Eenvijfde daarvan wordt ook nog eens bewoond door gezinnen met een te hoog inkomen, de zogenaamde scheefwoners. ,,Deze mensen verleiden tot verhuizen naar een duurdere woning wordt de komende tijd een uitdaging”, erkent wethouder Frans van Zeeland. Voor hen moeten er wel huizen in de middelhoge prijscategorie bijkomen.

Prioriteit

De bouw van goedkope en middeldure huizen hebben dan ook prioriteit, evenals die van levensloopbestendige en – nog steeds  – starterswoningen. Er zijn al ‘harde’ plannen voor 863 nieuwe huizen; de komende jaren is er ruimte voor nog eens 242 erbij. De gemeente is van mening dat vooral moet worden ingezet op nieuwbouw in Aarle-Rixtel en daarna Lieshout.

Over de nieuwe woningtoewijzing wordt flink gemopperd. Die is geregionaliseerd, waardoor mensen uit de hele regio kunnen reageren op huurwoningen in Laarbeek (en andersom). Er wordt geloot om een huis en hoe lang je op de wachtlijst staat telt nauwelijks meer mee. De gedachte heerst dat het nu veel moeilijker is om aan een huis in het eigen dorp te komen. In de Woonvisie staat dat de Peelgemeenten de mogelijkheid van een urgentieregeling voor sociale huurwoningen onderzoeken. ,,We verwachten de uitkomsten daarvan uiterlijk derde kwartaal van dit jaar bekend te kunnen maken”, zegt Van Zeeland.

De woonwagencentra in Lieshout en Beek en Donk, nu nog in beheer bij de gemeente, worden nu gerenoveerd en daarna overgedragen aan WoCom. Over het kampje in Aarle-Rixtel moet nog overeenstemming worden bereikt.


Op donderdag 20 april wordt de Woonvisie besproken in de raadsvergadering.


De voordelen van Fairhomes

Totaaloplossing

Onderzoek + investering
+ ontwikkeling + bouw + beheer.

Korte bouwtijd

60 dagen.
Efficiënt werken zit in ons DNA.

Minimale kosten

Conceptueel bouwen
bespaart kosten.

Duurzaam

Nul-op-de-meter
of een EPC van 0.

Afspraak inplannen